Adres: 35-303 Rzeszów ul. Miodowa 6. Tel. 17/7482730; fax. 17/7482730
email -
sekretariat@gm8.resman.pl   Internet - www.gm8.resman.pl    

 

 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z woj. podkarpackiego

 

Wyjątkowe zaproszenie!

             Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowej XX jubileuszowej edycji Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 2013 r.  Ze względu na ten jubileusz będzie jedyna w swoim rodzaju okazja na wystawienie na Rynku Rzeszowskim w dniu 05 i 06.01.2013 r. wszystkich szopek, które zostaną zgłoszone  i przywiezione (zasady podaje regulamin w załączeniu).

            Wystawa ta będzie połączona z uroczystym przemarszem Orszaku Trzech Króli ulicami Rzeszowa. Zapraszamy do wzięcia udziału w/w uroczystości wszystkich twórców, bowiem bezpośrednio po przemarszu ogłoszone będą wyniki konkursu. Przemarsz rozpocznie się o godz. 12.00 spod Kościoła Farnego.

            Prezentacja nagrodzonych twórców nastąpi podczas ceremonii podsumowania uroczystości. Twórcy będą zaproszeni po odbiór nagród i dyplomów na scenę w Rynku Rzeszowskim. Dla 90 twórców przyznana zostania „nagroda główna” – wycieczka (2 autokary) do Warszawy, podczas której będzie zwiedzanie Sejmu, Senatu i Centrum Nauki Kopernik w dniu 18 stycznia (piątek). 

            Nadmieniamy, że wystawa na Rynku Rzeszowskim w plenerze będzie monitorowana przez noc z soboty na niedzielę. Mimo to sugerujemy, by nie umieszczać w szopkach cennych dla twórców elementów np. rzeźby, elementy elektroniczne, ponieważ mogą one ulec zniszczeniu.

            Prosimy o zachęcenie swoich nauczycieli i uczniów do zaangażowania się w ten niepowtarzalny konkurs.

            Z najlepszymi życzeniami wielu pięknych przeżyć podczas budowania szopek składają

 

Organizatorzy

                                                                                                           Dyrektor Gimnazjum nr 8

Stanisława Bajorska

 

Regulamin konkursu
  

XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 2013 r.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym konkursie

 
Nagrodę główną stanowić będzie wycieczka do Warszawy gdzie będzie zwiedzanie Sejmu, Senatu RP oraz Centrum Nauki Kopernik dla 90 twórców.

 

Patronat:

1. Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej

2. Biskup Ordynariusz

3. Kurator Oświaty

4. Prezydent Miasta Rzeszowa

5. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 8

 

Regulamin

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

I. Organizatorzy konkursu:

   Gimnazjum nr 8
ul. Miodowa 6
35-326 Rzeszów
tel./fax 17 748-27-30,
e-mail: sekretariat@gm8.resman.pl
www.gm8.resman.pl


II. Tematyka konkursu:

 Przedmiotem organizowanego przez nas konkursu, są szopki bożonarodzeniowe nawiązujące do tradycji chrześcijańskiej.


III. Cele konkursu:

1.     Przywrócenie tradycji i obyczajowości, które łączą się ze świętami Bożego Narodzenia.

2.     Tworzenie podstaw własnej wizji swojej przyszłej rodziny.

3.     Wzbudzanie odwiecznej tęsknoty do ciepła domu rodzinnego, szczęścia i pokoju.

4.     Zainteresowanie regionem ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów historycznych i architektonicznych.

IV. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół, domów kultury i innych placówek skupiających dzieci i młodzież.
 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.     Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe, wykonane samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela lub wspólnie z rodziną.

2.     Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Każdej pracy zostanie przyznana tylko 1 nagroda  (bez względu na ilość twórców)

3.     Ilość prac z danej szkoły – nieograniczona

4.     Format i technika wykonania dowolna (nie wolno wykorzystywać elementów gotowych np. gipsowych figurek, elementów wycinanych z pocztówek świątecznych, itp.).

5.     Każda praca powinna być opisana wg podanego wzoru w widocznym miejscu:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Adres szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna: /pod kierunkiem, którego została wykonana/

Opis szopki należy wykonać w 2 egzemplarzach, jeden opis umieścić w kopercie i dobrze przymocować do wykonanej pracy.

6.     Każdy zainteresowany udziałem w konkursie powinien przesłać zgłoszenie /wzór karty niżej/ na adres Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2012 r. e-mailem lub faksem.

7.     Prace należy składać w dniu 5.01.2013 r. w godzinach 730-1200 na Rynku Rzeszowskim. Listę wykonawców z danej szkoły pozostawić w zorganizowanym dla potrzeb konkursu biurze pod arkadami Ratusza.

8.     Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę: walory twórcze dzieła, jego wartość treściową, akcenty regionalne, walory estetyczne budowli i postaci.
Oceny prac dokona Jury w dniu 05.01.2013 r. po godz. 1200. Prosimy o dostarczanie prac w tym dniu do w/w godziny. W wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z Organizatorem prace można złożyć w piątek.

9.     W dniu od 06.01. 2013 r. (niedziela) będzie otwarta wystawa prac pokonkursowych  na Rzeszowskim Rynku godz. od 900-1600

10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z rozdaniem nagród i dyplomów, odbędzie się 06.01.2013 r. po przemarszu Orszaku Trzech Króli na scenie przy Ratuszu. Na tę uroczystość zapraszamy twórców szopek, ich rodziny, opiekunów z każdej szkoły biorącej udział w konkursie. Dla opiekunów będą wręczane podziękowania. Każda szkoła zostanie wyróżniona.

11. Przywóz i odbiór prac we własnym zakresie. Odbiór prac w dniu 06.01.2013 r. bezpośrednio po wręczeniu nagród.

Uwaga!

Wypełnienie karty zgłoszenia nie zwalnia z obowiązku opisania szopki.

Przy pracach płaskich zabezpieczyć uchwyt.

Za prace pozostawione po wyznaczonym terminie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

W sprawach konkursu, które budzą wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

17 748-27-30.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIA XX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

1. Imię i nazwisko uczestnika:
2. Wiek:
3. Adres szkoły:
4. Telefon kontaktowy:
5. Imię i nazwisko opiekuna: