. , 

.
 

.
  
   ....MENU

 Strona główna
 
Dziennik szkolny 
 Podział godzin
 Zdjęcia
 Video
 Sukcesy
 
Koła i kluby
 
Sport

 O szkole
 Mapa dojazdu
 
Linki
 
Dla szóstoklasistów
 
Kontakt
.

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
       PRZETARG

 SZKOŁA

 Dyrektor
 
Wicedyrektor
 
Grono pedagogiczne
 Samorząd uczniowski
 
Godziny pracy
 
Patron
 
Kalendarz imprez
 
Tradycje szkolne
 
Dokumenty
 
Programy
 
Organizacje
 
Stowarzyszenia
 
Koła zainteresowań
 
Konkursy
 
Biblioteka
 
Kronika
 
Pracownicy szkoły
 
Publikacje
 
Rzeszów
    UCZNIOWIE

 Samorząd uczniowski

 
Klasy
 
Zajęcia dodatkowe
 
Konsultacje
 
Fakultety
 
Wymagania
 
Osiągnięcia
 
Złoty absolwent
 
Podręczniki
    RODZICE
 Rada Rodziców
 
Regulamin Rady Rodziców
 
Dokumentacja
 
Wywiadówki
- ważne daty
  foto 2013/2014
 Otrzęsiny
 
Paintball
 Black&White
 Zawody LA
 
ParafiadaProcedury kontaktów z rodzicami

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Regulamin Rady Rodziców


Harmonogram zajęć sportowych

Wymagania i systemy oceniania

Regulamin Gimnazjum

  

 


 


PODZIAŁ GODZINWAKACJE!!!
poniedziałek, 30 czerwca 2014                                                                   
Uroczystość pożegnania klas trzecich

  foto1  foto2poniedziałek, 30 czerwca 2014                                                                   
Złoci Absolwenci 2011-2014

  

ARCHIWUM
 

.
 Dzień:  WAŻNE 


Harmonogram zajęć technicznych

Podział godzin

Aktualne listy klas pierwszych

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/15

Statystyki od 19 lutego 2012© 2014  Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie  www.gm8.resman.pl